„Ez a nyelvtan korszerű leírás szakmai és terminológiai vonatkozásban egyaránt. Nyelvi anyaga a mai román nyelv írott és beszélt főváltozatának, valamint stiláris regisztereinek teljes skáláját tükrözi. A román és a magyar nyelv „összehangolt", az egyezéseket és a különbségeket egyaránt részletesen elemző leírásával, fontos nyelvhelyességi és helyesírási megjegyzéseivel, megoldásra ajánlott gyakorlataival ez a nyelvtani munka fontos forrása lehet a romániai magyar oktatás tervezett román (és magyar) tankönyveinek, ajánlott kézikönyve a Kolozsváron és Csíkszeredában folyó, szintén a magyar közoktatást szolgáló, román szakos tanárképzésnek." Péntek János, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

„Farkas Jenő Román nyelvtana korszerű a leírás szakmai, terminológiai vonatkozásában és abban is, hogy nyelvi anyaga a mai román nyelv írott és beszélt főváltozatának, valamint stiláris regisztereinek teljes skáláját tükrözi. A román és a magyar nyelv „összehangolt”, azaz az egyezéseket és a különbségeket egyaránt részletesen elemző leírásával, fontos nyelvhelyességi és helyesírási megjegyzéseivel, megoldásra ajánlott gyakorlataival ez a nyelvtani munka fontos forrása lehet a romániai magyar oktatás tervezett román (és magyar) tankönyveinek, ajánlott kézikönyve a Kolozsváron és Csíkszeredában folyó, szintén a magyar közoktatást szolgáló, román szakos tanárképzésre.” (Péntek János, egyetemi tanár, MTA tagja)

„…jelen tudományos igényességgel és pedagógiai érzékkel elkészített munka szakmai referenciát képezhet az összehasonlító kutatások szakembereinek. Ugyanakkor a Romániában működő magyar tannyelvű iskolák számára előkészületben levő román nyelv és irodalom tantervek és tervezett tankönyvek esetében fontos segédeszközként hasznosítható. Nem utolsó sorban hasznos szakirodalomnak vélem és figyelmébe ajánlom ezt a könyvet mindazon tanárok számára, akik bár a kommunikatív oktatási stratégiák elveit követik, a kontrasztivitás magyar szaknyelvét és szemléletét beépíthetik a román másodnyelvkénti oktatásába.” (dr. Tódor Erika, egyetemi docens, EMTE-Sapientia, Csíkszereda)

„A munka jellegét tekintve tudományos igénnyel megírt pedagógiai grammatika, vagyis elsősorban a románt idegen nyelvként tanulóknak szól (akár iskolai segédanyag is lehetne), de haszonnal forgathatják a magyarországi román ajkúak, valamint a Romániában élő magyarok egyaránt. A művelt román nyelvi norma számos kisebb rezdülésére, a legfrissebb változásokra is figyelő nyelvhelyességi megjegyzéseinek köszönhetően elmondható, hogy a román nyelv és nyelvhasználat valóban autentikus forrása." Szili Katalin, egyetemi docens, ELTE

„A szerző alapvető nyelvelméleti és gyakorlati ismeretek segítségével teszi érthetőbbé és áttekinthetőbbé a mai román irodalmi nyelv alaktani kérdéseit, illetve a román és a magyar közötti strukturális különbségekből adódó hibalehetőségeket, eltéréseket és hasonlóságokat. A gazdag gyakorlatanyag hozzásegíti a románul tanulókat, hogy precízen rögzítsék a modern szemléletben fogant elméleti ismereteket." Gh. Chivu, egyetemi tanár, a Román Tudományos Akadémia tagja

„Logikus felépítésű munka, amely bár elsősorban a magyar ajkú nyelvtanulók számára készült, szándékait tekintve azonban túlmutat ezen a pusztán pedagógiai célon. Magyarázataival, nagyobbrészt irodalmi szövegekből vett példamondataival a román nyelv olyan átfogó és árnyalt megértését készíti elő, hogy haszonnal forgathatják a fordítók és a nyelvek szerelmesei is." Pál Ferenc, egyetemi tanár


Letölthető részlet