Kosár

 x 
Cart empty

Belépés

Farkas Jenő - Román szóbeli és írásbeli nyelvvizsga

Farkas Jenő több évtizedes egyetemi szintű román oktatói tapasztalat birtokában adja közre nyelvvizsga feladatgyűjteményének második, alaposan átdolgozott változatát. 2007-ben jelent meg a Román nyelvtan c. munkája, számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt. Eddig négy könyve és több fordításkötete látott napvilágot.

2009-től a Rigó-utcai nyelvvizsgák követelmény- és értékelési rendszere részben megváltozott és egyszerűsödött. Meggyőződésem, hogy ezzel könnyebbé vált. Alapfokon is van hallás utáni beszédértés (gépi hang), a feladatokon belül a pontozás is változott. A hangsúly, amint azt a nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, a közvetítő készségek értékelésére esik, így a vizsga a hiteles nyelvtudást méri. Ne tévesszen meg senkit a rivális cégek rosszhiszemű „rigózása”! Lapozzon bele kézikönyvünk második kiadásába, és látni fogja, hogy a szóbeli és írásbeli vizsgarészek leírása a legkorszerűbb nyelvészeti és vizsgamódszertani követelményeit veszi figyelembe. Mintafeladataink követik a legújabb román nyelvkönyvek anyagát, és autentikus szövegekre épülnek. Legfőbb erényük az, hogy a kommunikatív készségeket értékelik. Az utolsó fejezetben, a román nyelv iránt érdeklődők számára összeállítottunk egy rövid nyelvtani összefoglalót, ezzel a feleletválasztós teszt helyes megoldását próbáljuk érzékeltetni.Ha érettségizni szeretne románból, szüksége van pontokra az egyetemi felvételin vagy különféle vizsgákon a románnal más nyelvet szeretne kiváltani, illetve a posztgraduális képzéshez kellene a nyelvvizsga, vágjon bele, menni fog.


Letölthető részlet

Nyelvismereti teszt