Drakula, havasalföldi vajda a XV. század második felében európaszerte ismert "vérszomjas" vajda volt, akiről már életében, jórészt megalapozott, rémtörtének keringtek. A Duna és Kárpátok közötti térségben a XIV. század elején jött létre a havasalföldi államalakulat Mircea cel Bătrân, Öreg Mircea nevet kapta, két, egymással rivalizáló uralkodó családot alapított. Dan néhány évig (1383-1386) havasalföldi vajdájaként létrehozta Dăneşti uralkodó családot, majd öccse, Mircea cel Bătrân, a kor viszonyaihoz képest hosszú ideig, mintegy harminckét évig uralkodott, 1386 és 1418 között.

Leszármazottai I. Vlad Dracul, majd unokái II. Vlad Ţepes-Dracula, vagyis Karós Vlad-Drakula és Radu cel Frumos vagyis Szép Radu alkották a XV. század második felében a magyar királyokkal szorosabb kapcsolatot tartó Drăculeşti-uralkodó családot, melynek leszármazottai között találjuk a neves humanista Oláh Miklóst|1|is. Ők katolikusok voltak - írja Marcantonio Coccio Sabellico 1504-ig vezetett világtörténetében, míg a másik család görögkeleti. Havasalföld a magyar királyság és a terjeszkedő török birodalom közötti ütköző állam szerepére kényszerült, ami bizonytalan politikai helyzetbe sodorta az országot. A fejedelmek hol Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Mátyás király szövetségét keresték, hol a török adófizetőjeként a Porta segítségét kérték céljaik elérésére. Az a fejdelem került a trónra, aki többet ígért és többet fizetett. De gyakoriak voltak a pálfordulások is.

Dracula apja, Vlad Dracul 1430-1439 és 1442-1446 között uralkodott Havasalföldön, a román történész I.Bogdan szerint "hirtelen haragú és kevésbé megfontolt ember volt". (56 o) Fia Ţepes 1448-ban, 1456-1462 között és 1476-ban volt Havasalföld trónján. Fiai Vlad Călugărul és Gonosz Mihnea (Mihnea cel Rău) ki kegyetlenségben közel állt apjához. Vlad Călugărul két fia közül Ifjú Vlad (Vlad cel Tânăr) vagy Vlăduţ "gyengeleméjű", a másik "vallásos, mint apja" (I. Bogdan, 56.o.) Vlad Ţepeş uralkodása:
1448 - Vladislav Dant űzte el a trónról Hunyadi segítségével.
1456 május vagy június - 1462 június (?)
1476 novemberétől- 1477 januárjáig


|1| OLÁH MIKLÓS (1493-1568) apja Ştefan, nagyanyja Hunyadi János Marina nevű húga volt. Erdélybe menekült Drakula bosszúja elől. Fraknói Esterházy Miklós, nádor (1582-1645) 1611-ben nőül vette Dersffy Orsolyát, Oláh Miklós unokahúgát. Fia, Esterházy Pál, herceg: Az Esterházy-ház legnemesebb és legrégibb emlékcsarnoka (1700)
|2| Vlad Ţepeş, (azaz Karós) 1431 - (1434) -1476 Török fogság: 1444-1448 ( Murád szultán) Havasalföld vajdája: 1448, 1456-1462, 1476 Visegrádi és budai fogság 1462-1476 (Drakulya, 1475)
|3| Dragullya János és Dragullya László Nagyapjukra hivatkozva 1535. január 20-án I Ferdinánd osztrák császártól kérnek mindketten címeres nemeslevelet
|4| Radu cel Frumos (Szép Radu) 1435-1442 Török fogság: 1444-1462 Havasalföld vajdája 1462-1472