Kosár

 x 
A kosár üres

Belépés

Farkas Jenő - Cvadratura cercului

A bukaresti Román Irodalmi Múzeum (MLR) kiadó gondozta Farkas Jenő Cvadratura cercului (A Kör négyszögesítése) c. román nyelven megjelent könyvét, melyet november 10-én a Nagyszebeni Irodalmi Kör történetéről Bukarestben tartott kollokvium keretében mutattak be. Teljes címén, az Irodalmi Kör négyszögesítése nagyobb lélegzetű beszélgetéseket tartalmaz az 1943-ban megalakult Nagyszebeni Irodalmi Kör négy tagjával: I. Negoiţescuval, Ştefan Aug. Doinaşsal, Nicolae Balotăval és Cornel Regmannal, számos magyar vonatkozással.

Bővebben: Farkas Jenő - Cvadratura cercului

Farkas Jenő - Drakula és a vámpírok

Bram Stoker Drakula-regényének köszönhető, hogy a valós történelmi Drakula, majd a köréje szövődött félezer éves legendárium és az ókorba  visszanyúló vámpírhitek szorosan kötődnek egymáshoz.  Ekkor, 1897-ben, a viktoriánus Angliában született meg a 20. század egyik legszenvedélyesebb mítosza, Stoker Drakula vámpír-gróf története. A szerző a két szálat, a történelmet és a vámpírképzetet, úgy összevarrta, hogy nincs az a legenda, elbeszélés, regény vagy film, amely ne tudná magára ölteni vámpír-Drakula fekete köpenyét. A vámpírmítosz viszont, Drakulától függetlenül tovább fejlődött, és mára már túlnőtte a kissé megkopott figurát, helyébe léptek a Harry Potter-regényeken felnőtt nemzedék „hősei”: Lestat, Louis, Vittorio, Edward Cullen és Jacob, Stefan Salvatore és Elena, a Jó és Gonosz vámpírok.

Bővebben: Farkas Jenő - Drakula és a vámpírok

Farkas Jenő - Vígjátéktól az avantgárdig

Az eredetileg magyar, francia és román folyóiratokban megjelent írások átdolgozott formában kerültek e kötetbe. Célunk a román irodalom egy-egy fontosabb fejezetének hármas megvilágítása volt a francia–román, magyar–román vagy éppenséggel a francia–magyar kapcsolatrendszeren keresztül. Számos, eddig ismeretlen adatra bukkantunk, amely alátámasztja a színház és a vígjáték szerepét a 19. századi román fejlődéstörténetben. Ezenkívül értékes információkkal szolgáltak a francia konzulok diplomáciai jelentései is. Új szempontok szerint vizsgáltuk Mihai Eminescu magyarokról szóló cikkeit, a román irodalom magyar fordítástörténetét, továbbá Tristan Tzara magyar kapcsolatait, valamint az 1956-os szabadságharchoz fűződő szoros kötődését. Összefoglaló képet próbáltunk fölvázolni a román avantgárdról vagy a hatvanas évek végének egyetlen román irodalmi ellenzéki irányzatáról, az esztétikai oneirizmusról.

Bővebben: Farkas Jenő - Vígjátéktól az avantgárdig