Kosár

 x 
A kosár üres

Belépés

Michel Deguy - Párizsi Spleen

Michel Deguy: „Közvetlen tapasztalataimban, pszichémben, Magyarország és a magyar „dolgok” különös helyét foglalnak el; „sajátos” illatúak az emlékezet „üvegcséiben” - mondaná Proust. A nevek hosszú sora emlékeztet különféle lakásokban, Budapesten és a Balaton partján történt megannyi találkozásra, tartalmas társalgásokra vagy közös bolyongásokra: Somlyó, Pilinszky János, Nemes-Nagy Ágnes, Timár György, és Lorand Gaspar vagy Papp Tibor és Nagy Pál, Párizs és Budapest termékeny kapcsolatrendszerében. Ennek fő eleme és baráti szála, az emlékezet „lelke” (melyet legfőképp Guillevic közvetített számomra) Somlyó György és köre volt, a költészettan iránti rendkívüli érdeklődésükkel, meg olyan nevekkel a háttérben, mint Illyés Gyula vagy József Attila.”  (2008)

Bővebben: Michel Deguy - Párizsi Spleen

Dumitru Ţepeneag - A hiábavalóság futamai

Öt évvel az Európa Szálló után (2002, Palamart), a román-francia író második regénye jelenik meg nálunk. Dumitru Ţepeneag román-francia író, ugyanis az 1970-es évektől kezdve regényeinek jó részét románul írta, ezek francia fordításban jelentek meg a Gallimard és P.O.L. kiadóknál. Később áttért a francia nyelvre, hogy 1989 után ismét románra váltson. Regényeit románul csak 1991 után kezdték kiadni. A Le mot sablier (’Homokóra-szó’, P.O.L., 1984) fele román, fele francia szövegből építkezik, ami francia regényíróvá válásának keserves története. Ezt követte két francia regény (Pigeon vole – ’Repül a galamb…’, Roman de gare – ’Filléres regény’), majd 1996-2001 között egy román regénytrilógia.

Bővebben: Dumitru Ţepeneag - A hiábavalóság futamai

Farkas Jenő - Román nyelvtan

„Ez a nyelvtan korszerű leírás szakmai és terminológiai vonatkozásban egyaránt. Nyelvi anyaga a mai román nyelv írott és beszélt főváltozatának, valamint stiláris regisztereinek teljes skáláját tükrözi. A román és a magyar nyelv „összehangolt", az egyezéseket és a különbségeket egyaránt részletesen elemző leírásával, fontos nyelvhelyességi és helyesírási megjegyzéseivel, megoldásra ajánlott gyakorlataival ez a nyelvtani munka fontos forrása lehet a romániai magyar oktatás tervezett román (és magyar) tankönyveinek, ajánlott kézikönyve a Kolozsváron és Csíkszeredában folyó, szintén a magyar közoktatást szolgáló, román szakos tanárképzésnek." Péntek János, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Bővebben: Farkas Jenő - Román nyelvtan