Farkas Jenő

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: Farkas Jenő
Születési hely, év: Marosvásárhely, 1944
Lakhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 38/b, Magyarország
E-mail: jenofarkas[kukac]yahoo.com
Munkahely: ELTE BTK Román Filológiai Intézet, Budapest

Végzettség:

– 1962-1965: Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola (román-történelem szak, nappali tagozat)
– 1968-1972: egyetemi tanulmányok: Bukaresti Tudományegyetem (francia-román szak, nappali tagozat);
– 1976. fordítói oklevél (Bukarest);
– 1986. bölcsészdoktori oklevél (Eötvös Loránd Tudományegyetem);
– 1997. PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem).

Munkásság:

– 1972-1981: a bukaresti magyar nyelvű Tanügyi Újság szerkesztőségében dolgozott, szakterülete a román nyelv és idegen nyelvek oktatásának módszertana; kb. ötven cikket közölt a román és idegen nyelv tanításával kapcsolatosan, részt vett a romániai pedagógusok továbbképzésére kiadott szakanyagok előkészítésében, külső munkatársa volt a bukaresti Tankönyvkiadó magyar szerkesztőségének;
– 1982-től Budapesten él;
– 1983-tól az ELTE Román Tanszékének a tanára;
– 1993 óta vezeti a budapesti Palamart Kiadót, amely tucatnyi könyvet jelentetett meg magyar, francia és angol nyelven;
– 1990 és 1996: a Világirodalmi Lexikon főmunkatársa, közel negyven szócikk szerzője;
– 1998-től tanított a Budapesti Műszaki Egyetem Nemzetközi Fordító- és Tolmácsképző Központjában;
– 2002-ben az ELTE Bölcsésztudományi Kara Fordító- és Tolmácsképző központjában szerzett román-magyar, magyar-román szakfordítói képesítést „Állami Fordító-Tolmács-vizsga Bizottság” előtt;
– 2002-től vizsgáztatott az ELTE Bölcsésztudományi Kara Fordító- és Tolmácsképző központjában
– 2003-tól a párizsi Seine et Danube című irodalmi folyóirat budapesti munkatársa;
– 2004-től a romániai Tristan Tzara művészeti és irodalmi társaság tiszteletbeli tagja;
– 2005-től A Nouvelles Études Francophones (Lafayette, USA) nemzetközi tudományos bizottságánák tagja.
– 2005-től a Magyar Írószövetség tagja;
– 2006-tól A Feira de Santana (Bahia, Brazília) Tudományegyetem A Cor das Letras c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja;
– Több, mint huszonöt éve vizsgáztat az ELTE ITK Rigó utcai központjában;
– 1989-20015 között nyolc könyve jelent meg;
– Több mint húsz nemzetközi tudományos konferencián vett részt és tartott előadást (Budapest, Innsbruck, Párizs, Arras, Nagybánya, Szófia, Bukarest, Mangalia, Liège, Feira da Santana – Brazília, Nagyvárad, Békéscsaba, Szeged, Romainmôtier – Svájc);
– 1982 után több mint száz irodalomtörténeti cikket, tanulmányt írt magyar, francia és román nyelven hazai, romániai és franciaországi lapokba: Acta Litteraria, Nagyvilág, Galaktika, Hitel, Polisz, Parnasszus, Napút, Élet és irodalom, Európai utas, Annales, Filológiai Közlöny (Budapest), Limes (Tatabánya), Annales (ELTE), Dialog (München), l’ARA (Lyon), A Hét (Bukarest), Korunk (Kolozsvár), Apostrof, Tribuna (Kolozsvár), Familia (Nagyvárad), Ramuri (Craiova), Contemporanul, Jurnalul literar, Luceafărul, Forum, România literară, Revista 22, Observator cultural (Bukarest), Orizontul (Temesvár), Seine et Danube (Párizs), l’ARA, Hippocampe (Lyon), Nouvelles Études Francophones (Lafayette SUA), Les Cahiers Tristan Tzara (Moinești). Számos román irodalmi műsort szerkesztett a rádióban. Állandó rovata volt a Magyar Rádió KAF román és francia nyelvű adásaiban. Többször szerepelt különféle tévéadásokban (TV1, TV2, RTL, ATV, SATELIT);

Több ezer oldalt fordított magyar, román és francia nyelvre;
– Szakterülete: XX. századi román irodalom, nemzetközi avantgárd mozgalmak (Tristan Tzara, Eugène Ionesco, Emile Cioran) összehasonlító frankofónia (magyar-francia, román-francia); a román nyelv oktatásának módszertana, román nyelvtan, magyar-román összehasonlító nyelvészet.

Kutatói ösztöndíjak

1990 (3 hónap) Párizs – a francia Kulturális Minisztérium
1992 (3 hónap) Párizs – a francia Kulturális Minisztérium
1994/95 (4 hónap) Leuven – a belga Flamand Közösség
1997 (3 hónap) Párizs – a francia C.I.E.S.-ösztöndíj
1999 (1 hónap) Párizs – a francia CI.E.S.-ösztöndíj
2002 (1 hónap) Párizs – a francia CI.E.S.-ösztöndíj
2005 (két hét) Párizs – a budapesti Francia Intézet ösztöndíja

Kitüntetés

2003 a Francia Köztársaság Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques elnevezésű kitüntetés.
2009 Officier dans l’Ordre des Palmes académiques elnevezésű kitüntetés.

Meghívott tanár

2000 (március) a franciaországi ARTOIS Tudományegyetemen

Fontosabb konferenciák

– 1989 – Folk narrative and cultural indentity, 9th Congress of the International Society for Folk–Narrative Researche, Budapest;
– 1992 – Folk narrative and cultural indentity 10th Congress, Innsbruck; Ausztria
– 1993 – La cloche, Vésubie Saint – Martin (Franciaország);
– 1996 – Sesiunea ştiinţifică a Fundaţiei Culturale Române, Bukarest-Nagyszeben, Románia
– 1998 – Sesiunea ştiinţifică a Fundaţiei Culturale Române 29-30 mai; Cea de a 8-a sesiune ştiinţifică a Facultăţii de Filologie a Universităţii Hyperion; Bukarest, Románia
– 1999. május 3-4. Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et orientale (XIXe et XXe siècles) c. konferencia, Szófia, Bulgária
– 2000. július – Bukarest-Neptun Eminescu-konferencia; Bukarest-Brassó, Románia
– 2000. szeptember 22-23. – „La France, l’Europe et les Balkans crises historiques et témoignages littéraires” c. konferencia, Párizs-Arras; Franciaország
– 2001. május 26-28., – Relations franco-bulgares c. konferencia; Szófia, Bulgária
– 2002. szeptember 19-24. Days and Nigths of Literature, Nemzetközi költészeti fesztivál, Mangalia; Románia
– 2003. május 8-9. Universitatea Nord – Nagybánya irodalomelméleti és -történeti konferencia; Nagybánya, Románia
– 2003. szeptember 3-5. A crise da poesia no Brasil, na Franca, na Europa e em outras latitudes, c. konferencia a Feira de Santana (Brazilia, Bahia) és a franciaországi Artois (Arras) Tudományegyetem szervezésében; Feira de Santana, Bahia, Brazilia
– 2004. június 19-27. 18e Congrès Mondial CIEF; Table ronde: L’atelier d’écriture chez Dumitru Tsepeneag, L’écrivain désOrienté ou les aspects de l’estitude (Dumitru Tsepeneag, Nancy Huston, Katalin Molnar) ; Liège, Belgium
– 2005. május 11-15, Jules Verne dans les Carpates, Jules Verne à travers la presse hongroise (1865-1877); Koloszvár, Románia
– 2006. április 14-15, Nemzetközi frakofón konferencia: Dumitru Tsepeneag, Les Métamorphoses d’un créateur (écrivain, théoricien, traducteur) ; Dumitru Tsepeneag entre l’autobiographie et le fictif; Temesvár, Románia
– 2006. május 23-26, Avangarda Românească Simpozion internaţional; Kassak şi MA. Revistele de avangardă din Ungaria; Relaţiile literare maghiaro-române în curentele moderniste; Bukarest, Románia
– 2006. szeptember Days and Nigths of Literature, International Literary Festival, Constanţa-Mangalia-Neptun; Románia
– 2006. november 9-10. Noi studii ale avangardei; Tristan Tzara şi revoluţia din 1956. Koloszvár.
– 2008. március 17-18. – Actualités de l’héritage des Lumières en Europe – Arras (Franciaország).
– 2008. március 27. – I. békéscsabai Nemzetközi Irodalmi Konferencia – Békéscsaba
– 2008. május 20. – Identităţi pierdute, identităţi câştigate în Europa de Est – Szeged;
– 2008. május 24. – Mátyás remembered by tradition – Budapest
–2008. szeptember 16.– Between Fiction and Reality. Dilemas of the Central European Writers, Central European Institute – Budapest
–2008. október 10-12 Közép-európai és Észak-Európai román tanárok konferenciája – Varsó, Lengyelország.
–2013 – l’Année 1913 – Romainmôtier, Svájc.

II. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Megjelent könyvek

1.Drakula vajda históriája, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989, 1-154.o.
2.XIII+I párbeszéd a magyar-román kapcsolatokról, Budapest, Palamart Kiadó, 2003,
1-264.o.
3.Román nyelvvizsga írásbeli feladatok alapfok, középfok, felsőfok, Budapest Palamart Kiadó, 2005, 1-194 o.
4.Román nyelvtan, Budapest, Palamart Kiadó, 2007, 1-240. o.
5.Román nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladatok alapfok, középfok, felsőfok II Budapest Palamart Kiadó, 2005, 1-186. o.
6.Vígjátéktól az avantgárdig, Budapest, Palamart Kiadó, 2010, 1-221. o.
7.Drakula és a vámpírok, Budapest, Palamart Kiadó, 2010, 1-326. o.
8.Cvadratura cercului, Bukarest, Editura Muzeul Literaturii Române, 2014, 1-154. o
9.Literatura română. Manual pentru clasa a 12-a, Budapest, Croatica, 2015, 1/212. o.
10. Antologie de texte din literatura română, 9-12 /Florin Cioban, Farkas Jenő, Tibor Hergyán/ Budapest, Croatica, 2015, /Cap. III, 334-520.o.

Fordítások magyarra

a/ Könyv
– Émile M. Cioran: Kalandozások (Fordította és az utószót írta: Farkas Jenő), Palamart Kiadó, 2004, Második kiadás (2004). 1-134.o.
– Michel Deguy: Párizsi spleen (Ford. Farkas Jenő), Palamart Kiadó, 2009. 1-70.o.

Fordítások franciára

– András Sütő Une étoile au bûcher, (együtt Christian Doumet-val) – a Csillag a máglyán c. dráma fordítása, Palamart Kiadó, 1999, 1-142.o.
– Tibor Zalán: Le chien aveuglé par la Lune (Ford. Marc Delouze, Farkas Jenő), Palamart Kiadó, 2018 , 1-143.o.

Fordítások románra

– Filla István: Istorie şi cunoştinţe sociale, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983, 1-240.o.
– Filla István: Istorie şi cunoştinţe sociale, Caiet de lucrări pentru clasa a V-a a şcolilor generale, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983, 1-72.o.
– Rubovszky Péter: Istorie IV (aspecte ale istoriei secolului XX), I. köt. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 1-74.o.
– Salamon Konrád: Istorie, Liceu, anul 4, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995, 1-303.o.
– Helméczy Mátyás: Istorie 8, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 1-168. o.
– Rubovszky Péter: Istorie IV (aspecte ale istoriei secolului XX) II. köt. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 1-78. o.
– Rubovszky Péter: Istorie II (Conspecte din istoria medie şi a epocii moderne timpurii), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 1-162. o.

Egyéb fordítások

– Ion Negoițescu: Erdély és Románia 1918-as egyesülése – mai szemmel (bevezetőt írta és fordította P.J.) Hitel, 1989/14.
– Ana Blandiana Gyermekkeresztesek ; ford. Sz. Farkas Jenő, 1990 Magyar napló. – 2. évf. 3. sz. (1990.1.19.), 8.o.

– Ionesco, Eugène: A múltam elhagyott : Ionesco utolsó írása, ford. Sz. Farkas Jenő, Hitel, Budapest, Hitel. nr. 7/1994 , 81-82.
– Eugène Ionesco: Portrévázlat Caragialéról, ford. Farkas Jenő, Polisz, Budapest, 1994/13. sz 72-74.o.
– Ilie Constatin: Három vers, Nagyvilág, 1996/7-8 sz.., 474-477
– Geo Şerban: „Mi nem gondolkozunk, mi dolgozunk”, ford. Farkas Jenő, Nagyvilág, 1996/1-2
– Gabriela Melinescu: Április ; ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus. – 5. évf. 1. sz. (1999), p. 31.
– Gabriela Melinescu: El az útból! ; ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus – 5. évf. 1. sz. (1999), 32.o.

– Gabriela Melinescu: A koromsötét hajú, élesfogú lány; ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus . – 5. évf. 1. sz. (1999), 30.o.
– Gabriela Melinescu: Magamra hagyjatok! ; ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus. – 5. évf. 1. sz. (1999), 30.o.
– Gabriela Melinescu: Padok; ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus . – 5. évf. 1. sz. (1999), 29.o.
– Gabriela Melinescu: Tizenhat ébenszemű esztendő, ford. Farkas Jenő, 1999 Parnasszus . – 5. évf. 1. sz. (1999), 28. o
– Nagy Gáspár: Vis la automat, (poezia Automata-álom) ford. Farkas Jenő, București, România literară, 1999/ nr. 41, 23.o.
– Grigore Gafencu utolsó üzenete az országhoz, ford. Farkas Jenő, Napút, 2001/8.sz. 88-90.o.
– Gabriela Melinescu : Hősök emlékműve ford. Farkas Jenő Parnasszus – 11.évf. 2.sz. (2005), 27.o – Ruxandra Novac : Végre együtt, ford. Farkas Jenő, Budapesta, Parnasszus, 11.évf. 2.sz. (2005), 28.o.
– Émile Cioran: Az en országom, ford. Farkas Jenő, Nagyvilág, 2004/4
– Csiki László, Adaptare sau traducere? București, Observator cultural, 2007/7
– Péntek János: O gramatică românească – în maghiară pentru maghiari, ford. Farkas Jenő, Bucureștiul Cultural, nr. 2/2008 – Michel Deguy, Párizsi spleen, ford. Farkas Jenő Nagyvilág. – 53.évf. 1/2.sz. (2008. jan./febr.), 66-79. o.
Takács Ferenc Grădina vecinului (Gabriela Adameșteanu) ford. Farkas Jenő, București, Observator cultural, iulie 2008
– Livius Ciorcarlie: Cioran füzetei (Farkas Jenő fordítása), Nagyvilág, 2012/
– Émile M. Cioran: Az én országom , ford. Farkas Jenő, 2004, 2012 Nagyvilág. – 49. évf. 4. sz. (2004), p. 336-339. ; Nagyvilág. – 57. (2012) 6., p. 494-497.
– Ion Muresan: Versek Parnasszus, 2016/1, szám, tavasz

Gondozott, bevezetővel-utószóval ellátott könyvek
Szabad Tér Kiadó gondozásában megjelent kötetek:

– Christine Arnothy:Afrikai szél, 1990; Szeretem az életet, 1990; A győzelem ára, 1990; Utak a boldogság, 1990; Földi paradicsom, 1991; Családi ügy, 1992; Fogoly bíboros, 1992.

Maecenas Kiadó:

– Catherine Durandin: A román nép története, Maecenas, 1998, 1-508.

Palamart Kiadó gondozásában megjelent kötetek:

– Alain Vuillemin: A diktátor avagy a megjátszott isten, Palamart, 2000, 1-351.
– E. Lovinescu: A modern román civilizáció története, Palamart Kiadó, Budapest, 2002
– Dumitru Ţepeneag: Európa Szálló, Palamart Kiadó, Budapest, 2002
– Eugen Uricaru: A babárokra várva, Palamart Kiadó, Budapest, 2002
– Nagy Jenőné: Distracţie, revelaţie, surpriză. Programă alternativă pentru grădiniţele minorităţilor naţionale şi etnice, Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest, 2003.
– Gabriela Adameşteanu: A találkozás (Ford. Csiki László), Palamart Kiadó, 2007,
– Dumitru Ţepeneag: A hiábavalóság futamai (Ford. Németi Rudolf), Palamart Kiadó, 2007

III. KÖTETEKBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK

1. Húszezer karó, In Száz rejtély a magyar történelemből, Gesta Kiadó, 1994, 74-76.o.
2. Tristan Tzara în Ungaria şi interferenţe maghiaro-române, Comunicările “Hyperion” Filologie – 8. Editura Hyperion XXI, Bukarest, 1999, 37-57.o.;
3. Le vampire dans le folklore roumain, in Artes Populares 16-17, Folk narrative and cultural indentity, 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative Researche, vol 1., 1995, 299-306. o.;
4. Aspects des interférences franco-hongroises et le projet „LIHUN”, Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIXe et XXe siècles, Sofia, 2000, Editions Académiques „prof. Marin Dimov”, 243-247.o.;
5. Les Banatais. Une approche hongroise, in L’Europe, la France, les Balkans, Littératures balkaniques et littératures européennes comparées, Éditions de l’Institut d’Etudes Balkaniques Artois Presse Universités France, 2003, 149-155.o.
6. Aspecte ale dadaismului din perspectiva relaţiilor literare maghiaro-române, Buletinul ştiinţific, Fascicul Filologie, Seria A, vol. XIV, Baia Mare, 2003, 110-122.o.
7. A száműzött próféta, In Emile M. Cioran Kalandozások, Budapesta, 2004, Palamart Kiadó, 71-132.o.;
8. L’écrivain désOrienté ou les aspects de l’estitude (Dumitru Tsepeneag, Nancy Huston, Katalin Molnár), in Nouvelles Etudes Francophones, Revue du Conseil International d’Etudes Francophones (SUA), volume 20, numéro 1, Printemps 2005,.35-47.o.
9. Des lettres inédites adressées a Tristan Tzara par des Hongrois, in Caietele Tristan Tzara, Les Cahiers, Notebook, vol. 3-4/2005/5-12, Moineşti – Roumanie, 125-128.o.
10. Dumitru Tsepeneag entre l’autobiographie et le fictif. In Dumitru Tsepeneag Les Métamorphoses d’un créateur : écrivain, théoricien, traducteur. Etudes réunies par Georgiana Badea-Lungu, Margareta Gyurcsik, Editura Universităţii de Vest, Temesvár, 2006 , 37-45.o.
11. Aspects de la poésie visuelle en Hongrie, in Research an Education in an Innovation Era, Section I. Tradition and Modernity in Humanistic Sciences, (Coord. Adriana Vizental), „Aurel Vlaicu” University, Arad, Romania, 2006, 217-231.o.
12. Aspects de la poésie visuelle en Hongrie, in A crise da Poesia na Brasil, na Franca, na Europa, e outro latitudes, Editura Limes, Cluj Napoca, 2007, 247-264.o.
13. Tristan Tzara és az 1956-os forradalom, in Reminiszcencia. A hetvenéves Papp Tibor köszöntése, Magyar Műhely Kiadó, 2006, 132-137 .o.
14. Tristan Tzara et les Hongrois, in L’Oublié et l’interdit, Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989), Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Editura Limes, Éditions Rafael de Surtis, Artois, France, 163-170. o.
15. A román irodalom magyar recepciójának kérdéseihez, Wspólna droga, Közös úton, Pe drumul comun, Spolnocou cestou, Békéscsba, 2008, 41-54 .o.
16. Aspecte ale receptării literaturii române în Ungaria, Wspólna droga, Közös úton, Pe drumul comun, Spolnocou cestou, Békéscsba, 2008, 55-71.o.
17. Tradiție și modernitate în gramaticile româno-maghiare In O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul conferinței de la Mirecurea-Ciuc din 12-13 iunie 2008, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008, 229-241.o.
18. La réécriture/traduction en hongrois de Molière et de Caragiale In (En) Jeux esthétiques de la trdauction: Ethique(s); techniques et pratiques traditionnelles. Colloque international les 25 et 26 mars 2010; Université de l’Ouest de Timișoara
19. Laban et Szittya, des compagnons de Tzara?
In CAIETELE/CAHIERS/ NOTEBOOKS TRISTAN TZARA Publication internationale pour l’étude des Avant-Gardes contemporaines, Conception et édition : Vasile Robciuc, Moineşti România, 2010, 356-363.o.
20. Kassák Lajos în contextul avangardei europene, Prefaţă la Kassák Lajos, Poezii alese, Editura Paralela 45, 2011, Piteşti, 5-22. o.
21.Le dialogue entre le souverain et le vassal: Mathias et Vlad l’Empaleur, In Ethnografica et folkloristica CARPATHICA 17: Mathias Rex 1458-1490 Hungary at the Dawn of the Renaissance, Budapest, 2012, 50-61.o.
22. L’artiste de l’Est en route vres l’Ouest. Domain hongrois et roumain, In Hippocampe „1913” (Lyon, France), 2013 octobre, nr. 9, 68-72.
23. Un document nouveau sur le Dada au Tyrol, In CAIETELE/CAHIERS/ NOTEBOOKS TRISTAN TZARA Publication internationale pour l’étude des Avant-Gardes contemporaines, Conception et édition : Vasile Robciuc, Moineşti România, 2013, 411-415.o.
24. L’écrivain désOrienté ou les aspects de l’estitude (Dumitru Tsepeneag, Nancy Huston, Katalin Molnár), In Littératures francophones de Roumanie et de Hongrie Dialogues francophones, 2014, 9-20. o. Fabula La rercherche en littérature http://www.fabula.org/actualites/dialogues-francophones_63262.php
25. L’artiste de l’Est en route vers l’Ouest, in 1913, Hippocampe (Arts visuels, philosophie, littérature), LYON, nr. 9., 2013
26. Vechiul și pururi tânărul Cerc din Sibiu, EUPHORION, N2. 3, 2015, 8-18 o.

IV. TANULMÁNYOK FOLYÓIRATOKBAN

1. Texte și împrejurări, Forum, Revista învățămîntului superior, București 1975/ nr. 3, 86-87.o.
2. Le fantastique dans la critique roumaine contemporaine, Acta Litteraria, 1985, 27, 197-199.o.;
3. A fantasztikus irodalom megközelítése, (T. Todorov) Galaktika, 1985/1.sz. 79.o;
4. E. Jebeleanu ou le voyage au bout de la Douleur, Acta Litteraria, 1986, 28, 157-163.o.;
5. La nouvelle et le récit roumains dans les années 70, Acta Litteraria, 1986, 28 (3-4), 373-
6. A román fantasztikus irodalom, Galaktika (Budapesta), 1987/82.sz. 50-51.o.
7. L’écho de la Révolution d’Octobre dans les milieux intellectuels roumains pendant l’entre-deux-guerres, Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae, separatum, Sectio philologica moderna Tomus XVIII : Budapesta, 1988 ; 59-63.o.
8.Consideraţii asupra receptării operei lui Eminescu, Timpuri (Budapesta) 1989;
9.Filozófus szemmel a fantasztikumról (Louis Vax), Galaktika, nr. 8/1989, 27.o. ;
10. Eminescu în limba maghiară, Dialog (München), 1990. május, 8-13.o.;
11. Tzvetan Todorov, Világirodalmi Lexikon, 15. k., 1993, 576-579.o.;
12. Tristan Tzara, Világirodalmi Lexikon, 15. k., 1993, 1042-1046.o.;
13. Vámpírtörténet, Világirodalmi Lexikon, 16.k., 369-373.o.;
14. Măştile unui conte. Note despre proza lui Péter Esterházy, Familia, (Nagyvárad) 1995, 4.sz. 32-38.o.;
15. Az örök eretnek (Emile Cioran), Hitel, nr. 11/ 1995, 56-67;
16. Tristan Tzara 1956 októberéről. Egy feledésbe merült írás története, A Hét, (Bucureşti) nr 49. 1996;
17. François Fejtő şi scriitorii români din exil, 22 (Bukarest), 1996/48.sz. 12-13.o.;
18. Ion Negoiţescu és a magyarok. Levelek Budapestre román-magyar ügyben. Hitel, 10. 1997. 4. sz. 81-94. o.
19. I. Negoiţescu în documente literare inedite, Jurnalul literar, 1997. ápr-máj., 10.o.
20. Literatura română în enciclopediile de literatură universală din Ungaria, Adevărul artistic şi literar (Bukarest), 1997/ 2. nov. 8-9.o.;
21. Eugène Ionesco şi cenzura kadaristă, România literară, 1997/50. sz.;
22. A román modernizáció és V. Alecsandri zenés bohózatai, Limes, 1998/4. 187-194.o.;
23. Tristan Tzara şi interferenţe literare maghiaro-române, Convieţuirea (Szeged), nr. 4/1998, pp. 26-37;
24. Tristan Tzara în Ungaria, In Comunicările “Hyperion” Filologie – 8. Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1999, 37-57.
25. Bem moldvai betörése, Hitel, 1999/3. sz.;
26. Debuturile lui Eminescu în Ungaria, Convieţuirea (Szeged) 2000/ 1. szám, 98-108.o.;
27. Peremsors avagy a küldetéstudat kényszere. Százötven éve született Mihai Eminescu, Nagyvilág, 2000/11.sz., 1147-1155.o.;
28. A száműzött próféta, (utószó) Emile M. Cioran Kalandozások, Budapest, 2004, Palamart Kiadó, 71-132.o
29. A román irodalom magyar recepciója, Vázlat, Korunk, 8. sz., 2008. 60-71.o.
30. Román nyelvtan – 2007, A modern filológiai társaság értesítője, 2007. december, 10-19.o.
31. Az elkel(l)etlenedés avagy a keletiség-irodalom kérdése Nancy Huston, Molnár Katalin, Dumitru Țepeneag, Filológiai Közlöny, 2009/2-3.sz
32. Argument In APOSTROF, 2012/10, 13-17
33. Cioran színeváltozásai, In NAGYVILÁG, nr 6/2012, Budapest, 528-543
34. Fată tânără citind în faţa ferestrei, In VATRA, 2015, nr. 4., 130-131
35. Ion Muresan látomásai, PARNASSZUS, 2016/1.sz. 76- 77.

 

V. EGYÉB FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK, CIKKEK

1. Naiv antiutópiák sci-fi köntösben, Galaktika, 1986/5.sz. 33.o.;
378.o.;
2. A román fantasztikus irodalom, Galaktika, 1987/7.sz. 50.o.;
3. Cîteva probleme filologice legate de interpretarea faptelor lui Vlad Ţepeş, Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 1988, 18.k. 117-121.o. Budapest;
4. Consideraţii asupra receptării operei lui Eminescu, Timpuri, 1989;
5. Rendhagyó előszó Christine Arnothy: Afrikai szél c. regényéhez, Ch. Arnothy
Afrikai szél, 1990, Szabad Tér Kiadó, 5-7.o.;
6. O revistă a gîndirii arestate, Foaia noastră, 1991. Jan. 18. 6.o.
7. Ionescu într-o viziune nouă, Noi, 1992, 19. sz. 9-10.o.;
8. Egy nemzedék anatómiája, Népszabadság, 1992, 219. sz. 14.o.;
9. Marin Sorescu, Világirodalmi Lexikon, 13.k., 1992, 364-365.o.;
10. Modernizarea în perspectiva istorică, Noi, 1992, 46. sz. 8.o.;
11. Ion Negoiţescu, Noi, 1993. március 12. 8-9.o.;
12. A román-magyar kultúra szolgálatában, Magyar Nemzet, 1993. március 18. 11.o.;
13. Ion Negoiţescu, Magyar Nemzet, 1993, 45. sz. 11. o.;
14. Drakula a történelemben, az irodalomban és a moziban, Magyar Nemzet, 1993, március 25, 10.;
15. A megtisztulás álarcosbálján, Magyar Nemzet, 1993. június 16, 10.o.
16. Szerencsés gondatlanság. A leuveni kódex kalandos élete, Magyar Nemzet, 1993. december 28, 11. o.;
17. Eugen Ionescu, Noi, 1994, május 6, 8. o.;
18. Iosif Vulcan, Világirodalmi Lexikon, 17.k., 1994, 326-327.o.;
19. Matei Vişniec, Világirodalmi Lexikon, 17.k., 1994, 140-141.o.;
20. A király meghalt. Emlékezés Eugène Ionescóra, Hitel, 1994, 6. sz. 81-83.o.;
21. Domokos Sámuel, Jurnalul literar, (Bukarest) 1995 március-április, 7.o.;
22. Emil Cioran, Nagyvilág, 1995, 9-10. sz.725-725. o.;
23. Egy kelet-európai írósors, Nagyvilág, 1996/5-6.sz. 95-104.o. ;
24. Fejtő Ferenc párizsi román barátai, Nagyvilág, 1996/7-8.sz. 520-529.o.;
25. Közös dolgaink. Másfélszáz esztendős viták. (A magyar-román kapcsolatok történetéhez), Ezredvég, 1996/3.sz., 62-66.o.;
26. Egy besenyő Párizsban, A Hét, (Bukarest), 1997. aug. 14., 7.o.;
27. Semenii în flagrant delict, Tribuna (Kolozsvár), 1997/2.sz.
28. Iliescu kis Drakulája, Filmvilág, 1997/7.sz. 12-13.o.;
29. A magyar Drakula, Filmvilág, 1997/12. sz. 34-38. o.;
30. Magyar-román béketárgyalási kísérletek, Polisz, 1998/5.sz. 21.o.;
31. O antologie pentru mileniul trei, Noi, 1998, szept. 8., 6.o.
33. Les canons littéraires (Szegedy-Maszák M. könyvéről), Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires 1997-1998, 326-329.o.;
34. A költő, aki Marxszal piál, Mircea Dinescu magyar irodalmi díja, Magyar Nemzet, 1998.okt.1., 8.o.
35. Aki román írókat vitt a NATO-ba, Magyar Nemzet, 1999. okt.;
36. Le rêve des mandarins de Balkans : Kosovo=Transylvanie ; L’ARA (Association Rhône-Alpes d’anthropologie), Lyon, 1999/2000 (Numéro spécial) 38-40.o.;
37. Laurenţiu Ulici (1943-2000), Nagyvilág, 200/1. 147.o.;
38. Un tandem remarcabil, Jurnalul literar, 2002. szept.
39. A költőfejedelem és a balerina utolsó fellépése, Nagyvilág 2001, október.
40. Jegyzetek E. Lovinescu időszerűségéről, (utószó) E. Lovinescu: A modern román civlizáció története, 2002, Palamart Kiadó, Budapest, 306-312.o.;
41. Egy párizsi folyóirat: Seine et Danube, Európai utas, 2004/3, 5-56.sz. 78-79.o
42. Több út. Olvasatok a kortárs román irodalomról, Korunk, Kolozsvár, 2004/9.sz., 12-16.o.
43. Dumitru Tsepeneag, Frappes chirurgicales In Fabula Dialogues francophones, n° 16/2010, Timișoara,
44. Drakula, a magyarbarát vámpír vajda, In Magyar Nemzet, 2010. október 12.

VI. INTERJÚK, BESZÉLGETÉSEK

1. Dumitru Ţepeneag, Freud rău văzut şi de Dimov şi de partid, Orizont, (Temesvár) 1993. november 25, 9-10.o.;
2. Farkas Jenő în dialog cu Dumitru Ţepeneag, Boala scriitorilor români: lipsa de solidaritate, Contemporanul, (Bukarest), 1994, 40. sz 1-2.o, 41. sz. 3.o., 42. sz. 3. o.;
3. Traducere şi comunicare, Ramuri, (Craiova) 1994, 9-10-11. sz. 14-16.o.;
4. Fejtő Ferenc párizsi román barátai, (részletek) A Hét (Bukarest), 1996/42-43. sz. 11.o.;
5. Kelet-Közép-Európa francia szemmel, Nagyvilág, 1996/7-8.sz. 530-533.o.;
6. A magyar-román kérdésről francia szemmel (Catherine Durandin), Élet és irodalom, 1996, augusztus , 8-9.o.;
7. Cu noi se sfîrşeşte epoca modernă, Tribuna (Kolozsvár), I. rész, 1996/50.sz. 3, 14.o., II. rész 1996/51-52.sz. 8-9.o.;
8. Nicolae Balotă – Farkas Jenő, A régi, soknemzetiségű Erdély, Korunk (Kolozsvár),1997/1. 40-45.o.;
9. Francofonia e un fel de anticameră, Tribuna (Kolozsvár), 1997/3-4.sz. 3.o.;
10. Melodráma francia módra, (Regis Wargnier) A Hét, (Bukarest), 1997. szept. 4. 12.o.;
11. Szabadságaink és korlátaink, Hitel, 1997/9.sz. ;
12. Ion Negoiţescu şi Ştefan Augustin Doinaş într-o convorbire budapestană, Jurnalul literar, I-III, 1997/ian-febr.; mart-apr.; mai-iun.;
13. A világ legnagyobb irodalmi lexikona és román címszavai, A Hét, 1997/nov. 46.sz, 3-4.o.;
14. Am impresia… , Familia (Nagyvárad), 1998/10.sz. 61-66.o.;
15. Libertatea şi limitele noastre, Jurnalul literar, I-II, 1998/jún-júl.;
16. Dumitru Ţepeneag-Farkas Jenő. Pentru cineva care scrie, România literară, 1998/23-24, 32-33-34.o.;
17. Szabadságharcunk egy román történész életében, Magyar Nemzet, 1998/okt.20, 10.o.;
18. Puterea de a convinge a criticului ia forma încrederii cititorului,Vatra, (Marosvásárhely), 1999/11.sz. 77-78.o. ;
19.’56 – Magyar Műhely – avantgárd Portré Nagy Pálról Nagy Pállal, Nagyvilág/ 1999/1-2.sz. 123-148.o.;
20. D. Ţepeneag în dialog cu Farkas Jenő, Apostrof, (Dosar), Kolozsvár, 2000/ 1-2.sz 206-211.o..;
21. Integrarea din perspectiva Ungariei, România literară, 2000. 2-8 augusztus, 30 sz., 20-21.o.;
22. Cornel Regman despre critică şi nu numai, Jurnalul literar, 2000. 9-12.sz,;
23. Promovarea literaturilor mici, Luceafărul, 26.sz./2000. júl. 5, 16.o.;
24. Am apărat cronica literară, gen de tradiţie la noi…, in C. Regman: Ultime explorări critice, Editura Atlas, 2000, Bukarest, 193-211.o.;
25. Despre Ioan Cuşa şi alţi români, Nagy Pál, România literară, 36. sz. /2000, szept. 13-19, 20-21 o.;
26. Boala scriitorilor români: lipsa de solidaritate, XVI. fejezet, Francofonia este un fel de anticameră unde găseşti o grămadă de arabi, de africani sau vietnamezi, XVI. fejezet, Pentru cineva care scrie în limba română centrul se află în România, nu la Paris, XXII. fejezet, In D. Ţepeneag: Războiul literaturii încă nu s-a încheiat, Allfa Kiadó, 2001, Bukarest, 154-177;192-200, 217-229.o.;
27. Interviu inedit cu Alexandru Ciorănescu, România literară, 2003/11.sz , március 19-25 2003, 29.o
28.Tibor Zalán: Poezie şi dramă – interdependenţe In România literară, 30 octombrie 2009
29. „Să urmezi logica crudă a vieţii, să nu înfrumuseţezi şi să nu urîţeşti nimic“ Marta Petreu Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului“ c. regényéről. 12 aprilie 2012, in Observator cultural, nr. 620 http://www.polirom.ro/catalog/carte/acasa-pe-cimpia-armaghedonului-4068/presa_04.html
30. Marta Petreu, A mezőségi apokalipszisről – Marta Petreu Otthon, Armageddon mezején című regényéről beszélget Farkas Jenő, in Nagyvilág, LVII évfolyam, 3. szám. 2012 március, p. 222 – 230.
31. «David Collin: pour une archéologie de la mémoire». Propos recueillis par Jenő FARKAS. DF 18/2012, 145-151. http://www.dfrev.uvt.ro/upload/pdf/Index_par_auteurs.pdf
32. A admira virtuțile celuilalt Farkas Jenö în dialog cu I. Negoițescu și Ștefan Aug. Doinaș http://www.revistaorizont.ro/arhiva/mai2013.pdf
33. Ciprian Vălcan în dialog cu Farkas Jenő: Cioran: cel mai „monografiat” printre scriitori, 2013/nr. 1 ianuarie, www.revistaorizont.ro
34. Az emlékezetgyűrűk foglya (David Collin), Nagyvilág, 2015/ nr. 5.