Ízelítők a kötetekből

ROMÁN NYELVTAN

Erre a román nyelvtanra sem anyagi, sem szellemi támogatást nem kaptam. Elméleti és gyakorlati részei, nyelvhelyességi magyarázatai legfőképpen, az iskolai oktatásban és a nyelvvizsgára való felkészülésben hasznosíthatóak. Ez az egyetlen korszerű, magyarul hozzáférhető román nyelvtan és amely engedélyem nélkül is (!) letölthető.

Farkas Jenő: Román nyelvtan – sajtóvisszhang

12-es román irodalom tankönyv

Ez a tankönyv a román irodalom utóbbi hat-hét évtizedének rövid, korszerű, lényegre törő és az egyetemes irodalmi és művészeti vonatkozásokat bőven idéző története. Ha már annyit elértem, hogy, ha valaki belelapoz és végignézi az illusztrációkat, és úgy érzi, hogy szellemileg valamivel gazdagodott, akkor már érdemes volt több száz könyvet újraolvasni. A tankönyvet egy ötszáz oldalas szöveggyűjtemény egészíti ki, mindkettőt a budapesti Croatica Kiadó jelentette meg.

A tankönyvről

Farkas jenő: Cvadratura Cercului literar

A bukaresti Román Irodalmi Múzeum kiadásában megjelent Az Irodalmi Kör négyszögesítése (Cvadratura Cercului Literar, 2014) című kötet a legendás Nagyszebeni Irodalmi Kör négy tagjával (I. Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, Nicolae Balotă, Cornel Regman) folytatott baráti beszélgetéseket tartalmazza. Személyesen ismertem őket, többször találkoztam velük itt Budapesten is. Mivel erdélyiek és románok, gyökereikről, olykor kényes magyar-román kérdésekről és saját életművükről szólnak, ami új szemszögből világítja meg e rendkívül művelt „társaságot”. A kötetben szereplő három beszélgetés a Farkas Jenő: XIII+I párbeszéd (2003) c. könyvben olvasható magyarul.

Farkas Jenő – Cvadratura cercului /A kör négyszögesítése/

Farkas Jenő: Drakula és a vámpírok

Ha első kézből és hiteles adatokat szeretne olvasni Vlad Țepeș-Drakuláról, történelemről és valóságról vagy a vámpírtörténetekről, szánjon rá néhány percet és lapozza fel ezeket a történeteket. 1989-ben az Akadémiai Kiadó gondozta az első magyar nyelven megjelent Drakula-könyvet (Farkas Jenő: Drakula vajda históriája, 1989) A könyv negyven ezres példányszámot és két kiadást ért meg. A második könyv (Drakula és a vámpírok, 2010, Palamart) az ELTE-n tartott Drakula-kurzust követően látott napvilágot.
FARKAS JENŐ: DRAKULA ÉS A VÁMPÍROK

Paul Aron: Megoldatlan rejtélyek

Ki tudná megmondani, hogy kik jártak először az amerikai kontinensen, ki rabolta el a Lindbergh-bébit, ki tudná megfejteni a salemi boszorkányok rejtélyét? Ha érdeklik a kibogozhatatlan sztorik, szánjon néhány percet ezekre a történetekre.

Paul Aron: Megoldatlan rejtélyek

CIORAN: Az én országom és Kalandozások

Cioran (1911-1995) pesszimista filozófus-író. Az én országom c. megrendítő írásában nyíltan vall vasgárdista múltjáról. A kézirat 1994-ben került elő. A Kalandozások, a szerző utolsó román nyelvű írásai, amelyek előrevetítik a francia A bomlás kézikönyve (1949) és A keserűség szillogizmusai (1952) című műveit. E két könyv jórészt a román nyelvű kéziratok fordítása, akárcsak Eugène Ionesco, aki a Kopasz énekesnő első változatát, Könnyen és gyorsan angolul (Englezeşte fără profesor) román nyelven írta, ami szinte szó szerint megegyezik a francia változattal.

CIORAN: AZ ÉN ORSZÁGOM ÉS KALANDOZÁSOK

Farkas Jenő: XIII+I párbeszéd a magyar romÁn kapcsolatokról

Bruno Brunel fotója

Farkas Jenő XIII+I párbeszéd a magyar román kapcsolatokról (2003) c. könyvében neves történészekkel és írókkal beszélget kényes kérdésekről (kelet-európai történelem, trianoni trauma, magyar-román történelmi viták, Erdély és a transzilvanizmus, továbbá a párizsi emigráció és irodalma, a magyar-román kapcsolatok az emigrációban, illetve a magyar-román kapcsolatok története és távlatai, vagy a rendszerváltozás utáni demokrácia kialakulása). Most Romiscs Ignác és François Furet akadémikusokkal folytatott pártbeszédet ajánljuk figyelmükbe.

FARKAS JENŐ: XIII+I PÁRBESZÉD A MAGYAR ROMÁN KAPCSOLATOKRÓL

András Sütő: Une étoile au bûcher /Csillag a máglyán

A Magyar Unitárius Egyház ebben az évben ünnepli intézményes fennállásnak 450. évfordulóját, (az 1568-as torai országgyűléstől) Sütő András Csillag a máglyán c. színművében állít emléket a genfi reformátor Kálvin János (1509-1564) és az antitrinitárius Szervét Mihály (1509-1553) rendkívül izgalmas emberi-baráti-szellemi drámájának. A darab francia fordítása Farkas Jenő és Christian Doumet, francia író munkája. Igaza volt Sütő Andrásnak, amikor 1983-ban a következő ajánlást írta egyik könyvébe: „Farkas Jenőnek – kívánom: vigasztalódjék, ha kudarcok érnek bennünket”.

SÜTŐ ANDRÁS: UNE ÉTOILEAU BUCHER

ZALÁN TIBOR: LE CHIEN AVEUGLÉ PAR LA LUNE (Holdfénytől megvakult kutya)

Tibor Zalán: Le chien aveuglé par la lune

Dráma és költészet – Interjú Zalán Tiborral, kérdezett Farkas Jenő /Megjelent a KORUNK 2010. februári számában/